1395/6/11 پنجشنبه رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور ماکو

لیست رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز ماکو

 

آب و هواشناسی

الهیات و معارف اسلامی – تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

حسابداری

حقوق

روانشناسی – روانشناسی عمومی

ریاضیات و کاربردها

زبان و ادبیات فارسی

علوم اجتماعی – پژوهشگری علوم اجتماعی

علوم تربیتی – آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مدیریت بازرگانی

مدیریت جهانگردی

مدیریت دولتی

مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

مهندسی فناوری اطللاعات

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی

مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما